Inga statliga pengar till vaccin

Regeringen skjuter inte till några pengar till landstingen för vaccin mot svininfluensan. I juni beställde Landstinget Västmanland vaccin för 30 miljoner kronor.

Landstingsstyrelsens ordförande, moderaten Tomas Högström, tycker inte att det är rimligt att landstinget nu får stå för hela kostnaden.

– I det ekonomiska läget som är tycker jag att det hade varit rimligt att regeringen hade bidragit med pengar, eftersom det här är en konsekvens av internationella bedömningar. 

När Landstinget Västmanland beställde vaccin i mitten av juni. Räknade ni då med att staten skulle bidra med pengar?

– Nej, det fanns inte något sådant löfte. Oavsett om staten tillskjuter pengar avser vi att göra en massvaccinering av befolkningen i Västmanland.

Det är ännu oklart om det kommer att tas ut någon avgift för vaccinet. SKL, Sveriges kommuner och landsting, diskuterar frågan och kommer att komma med en rekommendation.

– Jag tror att de kommer att föreslå någon form av avgift. I Landstinget Västmanland har vi inte diskuterat frågan än. 

Landstinget Västmanland har köpt vaccin för 30 miljoner kronor, ungefär 500.000 doser.

– Vi har en budgetram på ungefär sex miljarder kronor. I den jämförelsen kan det tyckas vara ganska lite pengar men eftersom det är på marginalen och det i dessa tider handlar om åtstramningar och att hålla budgeten så blir det förstås svårare.  

Staffan Andersson
staffan.b.andersson@sr.se