västerfärnebo

Stora områden översvämmade: "Naturkatastrof i Västerfärnebo"

Västerfärnebo utanför Sala är översvämmat. 600 hektar, som motsvarar en yta av 1 200 fotbollsplaner, står under vatten i området kring byn. Orsaken är att Svartån har svämmat över sina bräddar efter det kraftiga regnet. Nu hotar foderbrist i höst.

Lantbrukaren Elisabeth Pettersson visar ett fält med stråsäd som nu är helt dränkt av vatten:

– Det går alltså inte att bruka, vi kommer att ha foderbrist i höst eftersom vi inte kan mata våra djur.

– Det här är en situation som vi tycker kan betecknas som en naturkatastrof, säger Elisabeth Pettersson till P4 Västmanland.

Det var de enorma mängderna regn förra veckan som ställde till det.

Härendesjön, som ligger strax norr om Västerfärnebo, steg med nio centimeter i timmen under de värsta skyfallet.

För att inte dammarna skulle brista så släpptes vattnet på, och översvämningen var ett faktum.

Elisabeth Pettersson säger till P4 Västmanland att hon aldrig har sett en sådan här översvämning. År 1977 så var det något liknade, men inte lika allvarligt.

Nu vill hon ha en dialog mellan markägarna, Mälarenergi som ansvarar för dammarna, och Länsstyrelsen för att det inte ska hända igen.

Förutom det kraftiga regnandet kan det faktum att Svartån är igenvuxen vara en orsak till översvämningen, tror lantbrukaren Elisabeth Pettersson.

Terje Lund
terje.lund@sr.se