Elever på yrkesprogram mer intresserade av porr

Ungdomar på gymnasiets yrkesinriktade program är mer positivt inställda till pornografi än elever på de teoretiska programmen.

Det visar en undersökning som gjorts på Mälardalens högskola.

Elisabeth Häggström -Nordon som gjort studien, menar att attityden till porr i hög grad styrs av sociala faktorer och att man inte kan bortse från att exempelvis föräldrarnas utbildningsbakgrund har betydelse.

Undersökningen visar att att nästan samtliga elever i årskurs tre på gymnasiet kommit i kontakt med porr via internet, tv och tidningar.

Studien ska nu omarbetas till ett material för lärare som arbetar med sexualundervisning och personal på ungdomsmottagningar.