Allt fler olyckor med vildsvin

Trafikolyckor med vildsvin inblandade blir allt vanligare. För att hålla olyckorna nere krävs aktiva åtgärder, menar Torbjörn Larsson, Jägareförbundets ordförande i Västmanland. Särskilt viktigt är det att påverka vildsvinsmammorna...

Under årets första sex månader ökade de anmälda viltolyckorna med 15 procent. Mest ökade vildsvinsolyckorna, med 26 procent.

För att inte olyckorna ska öka ännu mer krävs aktiva åtgärder, enligt Torbjörn Larsson, Jägareförbundets ordförande i länet:

– Man kan ha foderplatser långt ifrån där de gör skada för att locka dem ifrån de skadliga platserna. 

– Vi bedriver jakt och försöker beskatta stammen så den blir så bra som möjligt, säger Torbjörn Larsson till P4 Västmanland.

Vildsvinsmammorna är viktiga att påverka:

– Vi vill gärna ha kvar ledarsuggorna, för de är de som styr flocken och det är de som bestämmer.

 – Lär vi dem att det är farligt att vara i trafiken eller göra skada för lantbrukare, då lär de de andra medlemmar i flocken att hålla sig borta, säger Torbjörn Larsson.

Hur lär man suggan att det är farligt?

– Man jagar flocken där de gör skada. Vi skjuter bort en årsgris eller kulting från en sugga som är i ett fält och gör skada eller i trafiken, och då vill hon inte ta dit dem helst.

Förra året rapporterades 14 vildsvinsolyckor i Västmanlands län, och det är lite jämfört med de 750 rådjursolyckor och ett hundratal älgolyckor som inträffade.

Men vildsvinsolyckorna orsakar oftast stora materiella skador. För att inte olyckorna ska öka är en medveten jakt och utbildning av jägare viktigt, menar Torbjörn Larsson.

Det är också viktigt att jägare, lantbrukare och markägare är överens om hur många vildsvin som ska finnas.

– Lantbrukare som råkar illa ut vill ha färre vildsvin, medan jägare vill ha en stam som går att jaga och beskatta. Därför försöker vi samarbeta, för att vi inte ska ha de här motsättningarna.

– Vi ska hitta den här nivån, balansen, där vi kan acceptera en livkraftig vildsvinsstam och att lantbruket och trafiken inte drabbas, säger Torbjörn Larsson till P4 Västmanland. 

Inga Korsbäck
inga.korsback@sr.se