Rättspsykiatrin måste ses över

Rättspsykiatrin är i kris, en snabb översyn är nödvändig. Det skriver Sven-Erik Österberg, socialdemokratisk riksdagsledamot från länet i en motion till riksdagen.
Psykiskt sjuka som dömts till vård har i år begått elva mycket allvarliga brott. Regeringen måste snabbt kartlägga och ta fram åtgärder för att förbättra inom rättspsykiatrin för att människor inte ska komma till skada, skriver Sven-Erik Österberg. Ett av problemen är enligt Österberg, ansvarsfrågan i samband med utskrivning. Vem har ansvaret för patienten efter utskrivningen och att eftervården fungerar?