Robotmuséet i Arboga satsar på forskning

Robotmuséet i Arboga ska bli ett centrum för robothistorisk forskning.
I muséets lokaler har man samlat historiskt intressanta dokument kring robotteknik bland annat från Försvarets Materielverk i Stockholm. Dokumenten håller nu på att gås igenom och systematiseras. Vapentillverkning har funnits under många år i Arboga, 1949 startade robottillverkningen vid CVA, centrala verkstaden i Arboga, sedermera FFV. Robotmuséet invigdes i april förra året, och i lokalerna ska det framöver alltså även skapas ett centrum för robothistorisk forskning. Enligt Stig Jäderlund, initiativtagare till robotmuséet, finns inget sådant här centrum någon annanstans i landet.