Kriminaliteten ökar bland ungdomar i Fagersta

Allt fler ungdomar i Fagersta har olika problem. Enligt en kartläggning som fältassistenterna i Fagersta kommun gjort, rör det sig nu om ett 70-tal ungdomar.
Ungdomarna är enligt rapporten indelade i tre grupper, de kriminella, klottrarna och nynazisterna. Krimgänget består av ett tiotal unga i övre tonåren. De begår inbrott i villor, lägenheter och bilar och langar dessutom narkotika. I rapporten konstateras att det finns risk för att även tyngre narkotika finns med i bilden. Det är också ungdomar ur den här gruppen som stör ordningen på Brinellskolan och i Fagerstahallen. Så fort det dyker upp nya ungdomar i gruppen, vanligtvis flickor, så får deras föräldrar brev från den kommunala fältgruppen där de informeras om riskerna med att deras barn umgås med den här kriminella gruppen. Klottrarna är också runt ett tiotal, men här med en något högre medelålder. Den äldsta är 25 år men här finns ingen så kallad svans. Droger, hasch och alkohol förekommer och fältgruppen skriver i sin kartläggning att den här gruppen skulle kunna stävjas om de hade en samlingsplats - ett ungdomens hus där fritidspersonal skulle kunna bygga upp ett förtroende med ungdomarna. Slutligen nynazisterna som är uppemot 20 stycken i Fagersta och här är åldern högre och här finns också en svans av yngre flickor. Gruppen är känd för sitt hotfulla sätt mot såväl andra ungdomar som mot vuxna. Även här informeras föräldrarna till unga som söker sig gruppen. Utöver de här tre grupperna finns ett 30-tal unga som ligger i riskzonen för att dras med i missbruk och kriminalitet. Även här pekar fältgruppen på ett behov av ett ungdomens hus. Nu går rapporten till kommunstyrelsen i Fagersta som satsade extrapengar för att fältassistenterna skulle kunna anställas i våras. Projektet är slut om en månad om inte rapporten får kommunstyrelsen att permanenta försöket för att man även fortsättningsvis ska kunna arbeta med den allt större gruppen av problemungdomar.