Fler smittas av sjukhussjukan

Sjukhussjukan ökar i Sverige, men i Västmanland är läget under kontroll.
Allt fler patienter drabbas av den motståndskraftiga bakterien MRSA, eller sjukhussjukan som den också kallas. Värst är situationen på sjukhusen i Stockholm, där bakterien sprider sig snabbt mellan patienterna; hittills i år har 158 patienter smittats. Det kan jämföras med nio fall av sjukhussjukan i Västmanland hittills i år. Men även här i länet ökar antalet fall, även om det går i en betydligt lugnare takt. - Men vi har situationen under kontroll här i länet, säger smittskyddsläkare Sven Blomqvist till P4 Västmanland. Den motståndskraftiga bakterien MRSA är inte aggressivare eller farligare än andra var-bakterier eller stafylokocker; man blir inte oftare sjuk av att vara bärare av den. Men eftersom den är resistent - alltså knappt reagerar på antibiotika - är det svårare att bli frisk. Vid vissa sjukdomstillstånd, t ex blodförgiftning, kan situationen därför bli mycket allvarlig. Man kan vara bärare av MRSA utan att märka något så länge man är frisk. Det är när man har fått ett sår av något slag, antingen om man gjort sig illa eller har opererats, som det kan blir problem. Har man en gång fått bakterien är den mycket svår att bli av med. MRSA smittar genom kontakt, och kan inte spridas via luften. Utbrottet i Stockholm tros bero på för många patienter och bristande hygien bland personalen.