Allvarligt läge för Landstingets ekonomi

I dag ska landstingsstyrelsen i Västmanland granska Landstingets dåliga ekonomi. Årets slutresultat hamnar på ett underskott på drygt en halv miljard kronor.
Det beror framför allt på att årets budget redan från början var underbalanserad med 110 miljoner, och kostnaderna för förändringarna av vården i främst Fagersta och Sala beräknas till 300 miljoner, samtidigt som årets verksamhet går back med 107 miljoner. Landstingets pengar till löner och drift räcker inte året ut, så därför räknar man med att tvingas låna nästan 150 miljoner kronor för att klara det. Att landstinget Västmanland tvingas låna är smått unikt eftersom man under många varit ensam om att inte ha några lån. Andra faktorer som bidrar till att slutresultatet i år blir minst sagt dystert är att Bergslagssjukhuset går med 11 miljoner back och att skatteintäkterna blir 59 miljoner lägre än beräknat. Tursamt nog har andra delar av landstingets verksamheter gått bra och ger ett överskott på 45 miljoner däribland Västmanlands lokaltrafik som återlämnar 21 miljoner. Landstingets ekonomiska situation är fortfarande mycket allvarlig konstateras i handlingarna till landsstingsstyrelsen. Kostnadsutvecklingen måste reduceras eftersom skatteintäkterna minskar. Och eftersom man redan nu är överens om att det inte blir någon skattehöjning för att kompensera utflödet av pengar finns bara en möjlighet - att snabbt genomföra de planerade verksamhetsförändringarna så att effekten av dem blir lägre kostnader.