Hälsofrämjande arbete i Fagersta

I ett år har ett hundratal arbetsplatser i länet jobbat mot en bättre hälsomiljö. Bakom satsningen ligger Näringsdepartementet som satsat närmare sex miljoner kronor för ändamålet och där försäkringskassan är huvudman i länet.
I Fagersta är det tre kommunala verksamheter som är med och där har man också kunnat notera ett trendbrott när det gäller sjukfrånvaro. En viktig bit i arbetet mot en bättre hälsa på jobbet är utbildning, såväl kompetenshöjande som att lära sig se sin arbetaplats på ett nytt sätt. Det är överraskande positivt att höra hur lyckat det här första året utfallit, säger kommunalrådet Stig Henriksson som inte ser det som omöjligt att kommunen försöker fortsätta att bygga vidare på hälsobefrämjande arbetsplatser när det här projektet är slut om ytterligare två år.