Feltolkning kostar Vägverket miljoner

Vägverket har feltolkat nya EU-regler och tvingas återkalla tusentals körkort.
De nya reglerna gäller fall där en person blivit av med sitt körkort för att det blivit indraget eller för att man gjort förändringar i sitt körkortstillstånd. Det datum som ska stå på baksidan av sådana kort är det datum då man tog sitt första körkort. Vägverket har tryckt fel datum på mer än 8 000 kort och misstaget kostar myndigheten cirka en miljon kronor.