Kommunalt förslag om solresor för äldre

Ge äldre möjlighet till rehabilitering och vård utomlands, till exempel i Spanien eller Thailand. Det föreslår moderaterna och kristdemokraterna i Kungsör i en motion till kommunfullmäktige.
Kristdemokraternas Ulrika Hultgren tror inte att det skulle betyda större kostnader än vård i hemkommunen. Hon tror också att det skulle leda till kortare vårdtider. Kristdemokraterna och moderaterna fick idén från Täby kommun, där man har liknande funderingar. Bärums kommun i Norge har sedan några år ett rehabiliteringshem i Spanien. För Kungsörs den skulle det inte bli fråga om något eget kommunalt rehabiliteringshem. Ulrika Hultgren hoppas att Kungsör skulle kunna samarbeta med grannkommuner som Köping, Arboga, Västerås och Eskilstuna, och hyra eller köpa platser på vårdhem i exempelvis Spanien. Tanken är att äldre skulle kunna åka dit under några veckor för rehabilitering, efter till exempel en operation. Vårdpersonal skulle följa med från hemkommunerna.