YIT Building Systems varslar personal

YIT Building Systems, tidigare ABB Building Systems, kommer att varsla delar av sin personal. NÄR kan dock inte företagets VD Kari Kallio svara på i dag. 400 personer på knappt 100 orter i Sverige kommer att beröras på olika sätt. Vissa kommer att förlora jobbet när deras arbetsplatser läggs ner, andra kommer att omplaceras.
Hur bolagets anställda i Västerås och Köping kommer att beröras blir klart om ungefär en månad. Finska YIT tog över ABB Building Systems den 1 september. Neddragningarna var inplanerade från början och är en följd av det senaste årets nedgång i byggbranschen. YIT Building systems arbetar med installationer av bland annat el och ventilation i nybyggda fastigheter.