Krav på bättre arbetsmiljö för lärare i Köping

Lärarfacket på Ullvigymnasiet i Köping kräver nu snabba förbättringar i arbetsmiljön för lärarna. Det är stor brist på arbetsrum och datorer, sex personer kan få dela på ett rum med en dator och en telefon, enligt Håkan Larsson, ordförande i Lärarnas Riksförbunds lokala fackklubb på Ullvigymnasiet i Köping.
I ett brev till utbildningsnämndens ordförande Hans-Olov Sjölund kräver facket snabba åtgärder för att förbättra situationen. I brevet till står bland annat: "Beträffande kvalificerad utrustning såsom datorer, telefon och liknande så kan listan vad gäller underdimensionering i antal underhåll och service, bli nästan hur lång som helst... ". Håkan Larsson hoppas få igång en dialog med politiker och skolledning kring arbetsmiljön, så att den kan förbättras. Utbildningsnämndens ordförande Hans-Olov Sjölund vill inte lämna några kommentarer kring det här förrän efter sammanträdet med utbildningsnämndens arbetsutskott på onsdag.