Tåg-vd får sparken

Mikael Prenler, vd för Tåg i Bergslagen, får lämna sitt uppdrag med omedelbar verkan.
Orsaken är att han, utan styrelsens tillstånd, har förhandlat bort Tåg i Bergslagens ensidiga rätt att förlänga trafikavtalet med SJ i ytterligare tre år. Avtalet mellan SJ och Tåg i Bergslagen har hela tiden varit en förlustaffär för SJ, som uppger att man förlorat 100 miljoner kronor på avtalet varje år. Och när nu SJ har rätt att dra sig ur avtalet, måste Tåg i Bergslagen själva stå för förlusterna. Enligt Christer Silfverin, som nu tillfälligt går in som VD, innebär det att Tåg i Bergslagen kommer att gå miste om 300 miljoner kronor på tre år, 2006-2009.