Nya diskussioner om Salberga

Sala kommun och landstinget diskuterar ännu en gång mentalvårdsområdet Salbergas framtid i Sala.
Salberga, som är ett mycket stort område i tätorten, ägs av landstinget. Där finns en rad större fastigheter, varav flera i dag står tomma. Andra hyrs av kommunen medan ytterligare ett par är låsta avdelningar för psykiskt sjuka. Landstinget skall nu utreda hur man ska hantera sitt fastighetsbestånd i framtiden; vilka fastigheter man ska behålla, vilka som ska hyras ut eller säljas. De två största fastigheterna är gamla lasarettet i Västerås och Salberga i Sala. I slutet av 1990-talet fanns planer på att etablera en företagsby på Salberga, men de funderingarna gick senare om intet. Då begärde landstinget 60 miljoner för anläggningen, men priser på den nivån är inte längre aktuella.