Kungsör vinnare, Västerås förlorare

Det nya utjämningssytemet mellan landets kommuner när det gäller kostnaderna för stöd och service till funktionshindrade innebär svåra ekonomiska smällar för många kommuner i länet.
I Västmanlands län det är bara tre kommuner som kommer att få bidrag för sina utgifter; övriga åtta får istället betala åtskilliga miljoner. Hela utjämningssytemet ska växa fram under fyra år, för att år 2009 vara helt genomfört. Under resans gång kommer de kommuner som ska betala till systemet succesivt att få det årliga bidraget höjt, medan de tre kommuner i länet som har att vänta bidrag på samma sätt får alltmer. Många kommuner har satsat stort på personliga assistenter, ledsagarservice, avlösarservice, familjehemsverksamhet och andra årgärder, för att underlätta tillvaron för de handikappade och deras familjer. Andra kommuner har inte lika många funktionshindrade med motsvarande behov, och då blir det billigare. Utjämningssystemet bygger också på kommunernas folkmäng och kostnader i relation till ett rikssnitt. Det innebär alltså Västerås Stad nästa år får betala 32 miljoner till systemet, för att under 2005 till och med 2007 få den summan uppräknad. Från och med år 2008 kommer summan att ligga på 65 miljoner kronor. Totalt kommer alltså Västerås att under de år som övergångsregeln gäller ha betalat en bra bit över 200 miljoner kronor till staten. Vinnaren i länet är Kungsör som med många funktionshindrade nästa år får 16 miljoner kronor, för att slutligen om några år kunna räkna in drygt 18 miljoner om året. Hallstahammar har ungefär samma förutsättningar, medan Fagersta är den tredje kommunen i länet som har bidrag att vänta - 5,8 miljoner kronor årligen från 2008. Övriga kommuner har, liksom Västerås, att räkna med mångmiljonutgifter årligen; pengar som går till kommuner med stora kostnader för sin handikappservice. Köping kommer på sikt att få betala 8 miljoner kronor årligen, Sala sju miljoner och lilla Skinnskatteberg sex miljoner kronor.