Kritik mot kommunalt anställningsstopp i Sala

Sala kommun inför anställningsstopp under vintern. Endast vikariat kortare än sex månader tillåts. Det beslutade den borgeliga majoriteten i kommunstyrelsens arbetsutskott igår.
Samtidigt har en granskning av kostnaderna för de timanställda visat att de är betydligt dyrare än de fast anställda. Och fackförbundet kommunal inte att beslutet kommer att innebära några besparingar. Kommunals ombud Kajsa Pettersson säger också att hon tror att beslutet kommer leda till att kommunen inte kommer kunna driva verksamhet med samma kvalitet. Kommunalrådet Carola Gunnarsson säger att man inte har några andra alternativ än att drastiskt stoppa kostnaderna på personalsidan med ett sju månader långt anställningsstopp. -Kostnaderna har skenat iväg och vi får ett underskott i budgeten på över 20 miljoner i år, säger hon. Vi får nu en möjlighet att se över och tänka efter hur vi skall hejda utflödet av pengar. -Sala kommuns budget för nästa år ligger strax under 800 miljoner kronor men det beräknade överskottet blygsamma fem miljoner. Därför måste vi se över verksamheterna, säger hon och understryker att det naturligvis kommer att behöva anställas folk även under vintern, men att det då blir korttidsinhopp. Opositionsledaren, socialdemokraten Tommy Johansson, som reserverade sig mot beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott, tycker att underlaget till beslut var undermåligt och menar att ett sådant ärende inte kan komma upp som ett extra vid ett sammanträde utan måste presenteras i god tid före mötet för att alla skall kunna förbereda sig på frågan.