Ytterligare miljonbesparingar i Köpings kommun

Köpings kommun måste spara ytterligare 15 miljoner kronor i budgeten för nästa år, det skriver kommunen i ett pressmeddelande.
Bakgrunden är en prognos som visar att kommunen i år kommer att få ett underskott på omkring 13 miljoner kronor. Kommunens budgetberedning har idag gett kommunchefen Anna Mårtensson och ekonomichefen Jan Häggkvist i uppdrag att ta fram förslag på besparingar. I slutet av oktober ska deras slutsatser redovisas, vilka möjligheter de ser till besparignar. Därefter blir det kommunpolitikerna som ska besluta om vilka besparingar som ska genomföras.