Köpings kommun måste spara ytterligare 15 miljoner

Budgetberedningen beslutade i går att Köpings kommun måste spara ytterligare 15 miljoner kronor nästa år. Det kommer att leda till en hel del nedskärningar.
-Det svåraste budgetarbete jag varit med om. Det säger Köpings kommunalråd Elisabeth Salomonsson om budgeten för nästa år, efter att kommunens budgetberedning igår beslutat att ytterligare 15 miljoner kronor måste sparas. Tillsammans med tidigare beslut betyder det besparingar på sammanlagt 20 miljoner nästa år. En prognos visar att Köpings kommun i år kommer att få ett underskott på omkring 13 miljoner kronor. Och flera faktorer gör att kommunen nästa år kommer att få det kärvt, exempelvis kostnader för ett nytt utjämningssystem mellan kommunerna som gäller stödet till funktionshindrade, plus lägre skatteintäkter, som bland annat beror på befolkningsminskning. Kommunen ska nu alltså spara ytterligare 15 miljoner, tillsammans med tidigare beslutade besparingar betyder det att sammanlagt omkring 20 miljoner måste sparas nästa år. Kommunchefen Anna Mårtensson och ekonomichefen Jan Häggkvist har fått i uppdrag att till i slutet av oktober ta fram en lista på möjliga besparingar. Därefter blir det kommunpolitikerna som ska besluta om vilka punkter på listan som ska genomföras. Elisabeth Salomonsson vill inte idag spekulera i vilka besparingar det kan bli frågan om, men besparingarna är nödvändiga menar hon, dels för att lagstiftning tvingar kommunerna att ha budgeten i balans, dels för att man inte ska inte lämna över underskott till kommande generationer.