Låga betyg i grundskolan följer med till gymnasiet

Många av de elever som inte har godkända betyg i grundskolan får också svårt att klara godkända betyg på gymnasiet. Det visar en ny rapport som gjorts på uppdrag av utbildningsnämnden i Västerås Stad.
I Västerås kan man få börja gymnasiet utan att ha fått godkänt i kärnämnena svenska, engelska och matematik i grundskolan. Man får då möjlighet att klara grundskolebetygen på gymnasiet i stället. Förra läsåret fick 200 elever i Västerås den chansen. Men bara en tredjedel av eleverna klarade att få godkänt betyg i engelska och matematik. Bättre gick det i svenska, där nästan två tredjedelar fick godkänt. Av rapporten framgår också att drygt hälften av de 200 eleverna nu i höst fortsatt och gått vidare till årskurs 2. En fjärdedel av eleverna går om årskurs ett. Resten av eleverna har hoppat av gymnasiet.