Beslut om Lidl i Hallstahammar idag

I dag ska kommunstyrelsen i Hallstahammar ta ställning till lågprisvaruhuset Lidl:s etablering i centrala Hallstahammar.
Förslaget till avtal går ut på att Lidl köper tomten för 400 000 kronor, och dessutom betalar 3,2 miljoner kronor till kommunen för att täcka kostnader för exploateringen. Men alla kostnader täcks inte därigenom. Kommunen ska enligt förslaget skjuta till två miljoner kronor av skattebetalarnas pengar för att förbereda för etableringen; bland annat för att bygga en ny rondell. När kommunstyrelsen tagit ställning i frågan går ärendet vidare till kommunfullmäktige, som fattar det slutliga beslutet.