För lång väntan på dagisplats i Heby

Heby kommun är en av de sämsta i landet när det gäller att erbjuda dagisplats inom rimlig tid, enligt Skolverket.
Heby kommun finns med bland de 17 kommuner som Skolverket riktar skarp kritik mot, därför att de inte kan ordna dagisplats utan - som man säger - oskäligt dröjsmål. Heby kommun har också anmälts och prickats av länsrätten för att barnfamiljer fått vänta för länge på en plats inom förskolan. Regeln är att en kommun ska erbjuda plats inom tre till fyra månader. Rolf Edlund, kommunalråd i Heby, säger sig vara förvånad över Skolverkets kritik. - Vi har byggt 100 nya platser under förra mandatperioden, och öppnar 60 nya i höst. Då ska behovet vara täckt, säger Edlund till P4 Västmanland. Bland de orter i Heby kommun där behovet av fler dagisplatser är som störst är Tärnsjö. Där har man tvingats stoppa markarbetet för ett förskolebygge, sedan det visat sig att området tidigare varit en soptipp.