"Mörkerkampanj" ska lära cyklister vikten av lyse

I samband med att höstmörkret sänker sig kommer Västerås Stad att genomföra en "Mörkerkampanj", för att påpeka hur viktigt det är att använda reflex och cykellyse.
Västmanlänningarna är dåliga på att använda cykellyse och reflex. En bra bit över hälften saknade år 2001 cykellyse och reflex, enligt Ulf Palm som är informationsansvarig på Polisen i Västerås. Därför kommer Teknik- och idrottsförvaltningen i Västerås att genomföra en "Mörkerkampanj" för att uppmärksamma vikten av att använda reflex och cykellyse. - Tanken med kampanjen är att göra västeråsarna uppmärksamma på att de faktiskt inte syns när det är mörk. Även på platser där det finns gatubelysning är det svårt att se gångtrafikanter och cyklister som saknar lyse och reflex. Blöta gator gör det ännu svårare, säger projektledaren Anneli Asplin. Det finns ingen lag som säger att man måste bära reflex, men däremot säger lagen att man måste ha cykellyse när det är mörkt. Under vecka 41 kommer Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjande, NTF, att mäta användandet av cykellyse och reflex hos västeråsarna. Vecka 42 kommer Teknik- och idrottsförvaltningen att finnas på plats i centrala Västerås för att informera om vikten att använda lyse och reflex. Veckan därpå kommer NTF att göra en ny mätning för att se om kampanjen har gett några resultat.