Dagisbygge på soptipp i Tärnsjö stoppat

Ett planerat förskolebygge i Tärnsjö har stoppats, eftersom det tidigare låg en soptipp på platsen.
Bland de orter i Heby kommun där behovet av fler dagisplatser är som störst är Tärnsjö. Där har man tvingats stoppa markarbetet för ett förskolebygge, sedan det visat sig att området tidigare varit en soptipp. Redan första dagens grundgrävning satte stopp för bygget. Där fanns gamla cyklar, barnvagnar och burkar i mängd. Nu har miljöexperter kallats in för att undersöka om det finns några farliga ämnen i marken. - Om det skulle visa sig vara något i backen så kommer vi att ta bort allting och göra i ordning marken så att den är fullgod, säger Patrik Oja, lokalsamordnare i Heby kommun.