Gropig E 18 första ärende i ny skiljenämnd

Vägverket ska inrätta en speciell skiljenämnd för att lösa tvister mellan olika enheter inom Vägverkets egen organisation. Och tvisten om ansvaret för problemen med E 18 mellan Köping och Arboga blir den första som kommer att avgöras i den nya nämnden.
Orsaken till att skiljenämnden nu inrättas är att det inom Vägverket finns enheter som beställer vägarbeten och andra enheter som utför dem. Och trots att de ingår i samma organisation uppstår då och då tvister mellan Vägverkets olika delar, enligt Vägverkets chefsjurist Bo Andersson rör det sig om någon tvist per år. I fallet med E 18 mellan Köping och Arboga, som måste rivas upp och byggas om efter bara några år, tvistar Vägverket Region Mälardalen, som beställde vägen, med Vägverket Produktion, som byggde den. Just nu är det här den enda tvisten som väntar på att avgöras av skiljenämnden, sådana här tvister har tidigare avgjorts av Vägverkets generaldirektör. Nämnden kommer troligen att inrättas om någon månad, men det är oklart när tvisten som gäller E18 kan avgöras, Bo Andersson tror inte att det blir innan årsskiftet.