Utökad besprutning mot mygg

Nästa sommar utökas området för den biologiska myggbekämpningen runt Dalälven enligt ett förslag. Hedesundafjärden och Dalälven nedströms Avesta blir nya områden
Knappt har den första nattfrosten lagt spröd is över älvängarna i Nedre Dalälvsområdet förrän projektet Biologisk myggkontroll drar igång planeringen inför dom kommande årens besprutning av stickmyggslarver med BTI. Och nu har man också den utredning om den framtida myggbekämpningen som landshövding Mats Svegfors gjort på regeringens uppdrag att luta sig mot. Där föreslår han ett program fram till och med 2008 under vilken tid man skall fortsätta forska kring bekämpningens miljöeffekter, utveckla bekämpningsmetoderna och annat som är kopplat till den bekämpning som nu pågått under några i fråmst Gysinge, Österfärnebo och Trsjöområdena. Som en garant för att bekämpningsprogramet skall överleva under dom kommande föreslår Mats Svegfors att staten skall bestå med fem miljoner årligen. Pengar som tas ur dom tre berörda länsstyrelsenas regionala medel. Och nu utökas alltså området som skall besprutas, nästa år med Hedesunda fjärden och nedströms Avesta, för att sedan under åren fram till 2008 även gälla nedströms Näs bruk och Söderfors och slutligen Nationalparken och naturreservaten i nedre dalälvsområdet. Knappt nio miljoner kostar insatserna nästa år för att sedan öka till 9,4 miljoner dom kommande åren. Och då blir det länsstyrelserna i Västmanland, Dalarna och Gävleborg som tillsammans bidrar med fem miljoner kronor - pengar som dom tar ur sina respektive regionala medel. Landstingen är fyra som man räknar med skall bidra med medel och där tillkommer Uppland och slutligen sju kommuner varav Heby och Sandviken blir dom stora bidragsgivarna med en miljon var.