Stort missnöje med hemtjänsten i Västerås

I Västerås har var tionde hemtjänstkund, vilket innebär 228 personer, helt eller delvis sagt upp sin hemtjänst. Detta sedan kommunen infört ett nytt avgiftssystem tillsammans med maxtaxan.
Kommunen tar nu betalt per beviljad hemtjänsttimme och inte för hur lång tid arbetet tar. Det har gjort att många kunder reagerat kraftigt eftersom man anser sig lurade. Enhetschef Inger Åkerlund på äldrenämnden säger till Västmanlands Läns Tidning att det nya systemet inte är bra och att kommunen borde ta betalt för utförda timmar i stället för beviljade timmar. För närvarande har 11 personer överklagat sina räkningar.