Kraftiga protester från lärare i Arboga

Lärarna på Stureskolan i Arboga protesterar mot sin och elevernas situation.
Samtliga av de 32 lärarna på Stureskolan i Arboga står bakom en skrivelse till Barn och Utbildningsnämnden i kommunen. Anledningen är att de inte är nöjda med sin arbetssituation och saknar möjligheter att hjälpa de elever som behöver extra stöd. - Våra svaga elever har problem att följa med i undervisningen. Vi tycker att vi inte har tillräckling med resurser att hjälpa dom, säger Iréne Hirsh som är lärare på skolan. - Ett bra sätt att undervisa på är att nå alla och vi känner att vi kan inte göra det därför att vi har för lite tid. Skrivelsen kommer diskuteras på Arboga kommuns barn- och utbildningsnämnds nästa sammanträde i november.