Studiecirklar om Sverige för asylsökande

För att asylsökande lättare ska komma in i det svenska samhället anordnas nu studiecirklar om hur till exempel de svenska myndigheterna fungerar.
Syftet är att de asylsökande ska få information, möjlighet att diskutera och att deltagarna ska kunna föra informationen vidare.