Bättre olycksstatistik ska ge säkrare trafik

Fyra av fem cyklister och gångtrafikanter som råkar ut för en trafikolycka räknas inte med i den offentliga statistiken. För att få en mer korrekt statistik och lokalisera olycksdrabbade trafikplatser genomför Vägverket ett projekt som kallas för STRADA. Västmanland är ett av länen som deltar i arbetet med olycksstatistik.
Den offentliga statistiken bygger på polisens rapportering från olyckor. Men en stor majoritet av de cyklister och gångtrafikanter som skadar sig, gör det på egen hand och polisen är inte på plats. Detta gör att många inte förs in i statistiken och Vägverket och kommunen vet inte hur många som faktiskt skadas varje år. Genom samarbete mellan polisen och akutsjukhusen registreras trafikskadade personer i en databas. Meningen är att så småningom kunna bygga en säkrare trafikmiljö, utifrån olycksstatistiken. -Kan vi förebygga åtmintsone en skada så är alla är vinnare, säger Håkan Svensson på Vägverket. Dels genom samhällsnyttan, men framför allt genom att undvika det personliga lidandet. Anna Bergström jobbar med STRADA:s registrering av trafikolyckor på Centrallasarettet i Västerås och hon är positivt inställd till projektet. Merarbetet som registreringen innebär på akutmottagningen tycker hon är det enda problemet. När det är mycket att göra glöms registreringen lätt bort och måste göras i efterhand. STRADA är en engelsk förkortning och står på svenska för: Nationellt informationssystem om skador och olyckor inom vägtranskportsysemet.