Länets alkoholhandläggare samarbetar

Länets tiotal alkoholhandläggare har inlett ett samarbete för att hjälpa och stödja varandra i den djungel som alkohollagstiftningen uppvisar.
Med regelbundenhet träffas man för att diskutera aktuella frågor och även i övrigt är kontakterna många. -Vi kan många gånger behöva höra vad våra kollegor tycker i enskilda fall, säger Bo Stålberg, en av tre handläggare i Västerås. -Samstämmigheten i besluten har ökat sedan vi inledde det här samarbetsprojektet, konstaterar Stefan Lindholm som är handläggare i alkoholärenden i Skinnskatteberg, Fagersta och Norberg. Totalt finns i Västmanland en bit över 200 utskänkningstillstånd och några av de dras in varje år samtidigt som flera nya kommer till. Ökningen har varit påtagning de senaste tio åren och en viktig bit i bedömningen när en ansökan kommer in är finansieringen av verksamheten säger Bo Stålberg. Har man inte realistiska möjligheter att ekonomiskt klara en rörelse, då skall inte vi bidra till att sökanden luras in i något som senare spricker. Anledningen till att sökande nekas tillsånd är annars skatteskulder och liknande. Det handlar om vandel, säger Stefan Lindholm.