Många tycker till om miljön i länet

Länsstyrelsens förslag till mål för miljön i länet har skickats ut till ungefär 200 remissinstanser. Många av dem som har tyckt till påpekar att den ökande bil- och lastbilstrafiken gör det svårare att uppnå målen.
Länsstyrelsen i Västmanland ska besluta om vilka mål som ska gälla för miljön i länet. Många av dem som har tyckt till om länsstyrelsens förslag till miljömål för Västmanlands län påpekar problemet med den ökande bil- och lastbilstrafiken. E18 runt Västerås trafikeras idag av totalt cirka 20 000 fordon per dygn. Enligt en prognos på länsstyrelsen ökar dygnstrafiken varje år med 700-800 fordon. Trafiken påverkar miljön på flera sätt, till exempel både när det gäller frisk luft och god bebyggelse, enligt Mark Maríssink, miljömålssekreterare på länsstyrelsen. Men enligt honom är det svårt för länsstyrelsen att påverka trafiken, eftersom mycket regleras på EU-nivå. Ungefär 200 remissinstanser har tagit del av länsstyrelsens miljömål, som nu ska bearbetas innan beslut fattas.