Sämre rättsäkerhet när tingsrätten tvingas spara

Västmanlands tingsrätt tvingas dra ner på personalen för att spara pengar. Lagmannen är oroad över att mål måste läggas på hög, med sämre bevisläge som följd.
En domare, en tingsnotarie och en domstolssekreterare försvinner ur länets rättssystem nästa år när Västmanlands tingsrätt måste spara cirka 1,3 miljoner kronor, enligt lagman Per Kjellsson, chef för Västmanlands tingsrätt. Ursprungligen föreslog Domstolsverket att tingsrätten i länet skulle spara drygt 2 miljoner kronor, men den summan har Per Kjellsson lyckats förhandla ner. Trots det kommer följderna för rättsäkerheten i länet att bli allvarliga. En schematisk uträkning visar att domstolens arbetsbörda kommer att öka med cirka 250 mål nästa år. - Det är inte möjligt att bära en sådan ökning av oss som är kvar. Det kommer att bli längre handläggningstider för allmänheten. Framför allt tvistemålen kommer drabbas av detta, eftersom brottmål ofta är förtursmål och alltid måste handläggas inom vissa tider, säger Per Kjellsson till P4 Västmanland. Det är bestämt redan nu att domartjänsten, som tas från Köping, kommer att återbesättas den 1 januari 2005. Men större delen av nästa år kommer det alltså att saknas en domare i Västmanland. Brottmål går alltid först, men det går inte att säga hur länge parterna i ett tvistemål kommer att få vänta på rättegång - där finns inga konkreta gränser. Men det kommer ta avsevärt längre tid, enligt Per Kjellsson, men hur många månader eller till och med år det kommer att handla om går inte att säga. Målen kommer att läggas på hög, och medan tiden går försvagas bevisningen. - Bevisläget blir ju inte bättre av att målen blir gamla, vare sig det gäller brottmål eller civila tvister, säger lagman Per Kjellsson till P4 Västmanland. Också tingsnotarietjänsten tas från Köping, medan domstolssekreteraren tas från Västerås. Om också dessa två tjänster kommer att återbesättas i framtiden är ännu inte bestämt.