Tingsrätterna i Sala och Köping hotade

Tingsrätten i Västmanland kan komma att centraliseras till Västerås genom att tingsställena i Köping och Sala läggs ner. Det berättar Per Kjellsson, som är chef för Västmanlands tingsrätt.
Per Kjellsson arbetar sedan en tid intensivt för en centralisering, som skulle innebära lägre kostnader genom minskad personalstyrka och större effektivitet, menar han. I huvudsak är det administrativ personal som skulle sägas upp. Inga beslut är fattade: i slutänden är det regeringen som beslutar om en eventuell centralisering.