Köping kritiserar Westmannaturism

Nu kommer kritik mot länets turistorganisatoion, Westmannaturism, även från Köpings kommun.
Tidigare har landstinget aviserat en kraftig sänkning av bidraget till Westmannaturism och Heby kommun har hoppat av medlemskapet i organisationen för att kommunen tyckte att man fick för lite för pengarna. Nu kommer kritik även från Köpings kommun, som tycker att Westmannaturism gör för dålig reklam för Köping. Kultur- och fritidsnämndens ledamöter tycker inte att informationsmateriealet från Westmannaturism gör tillräcklig reklam för Köping. Roger Eklund, ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Köping, menar att Köping är väldigt dåligt representerat i text och bild i materialet, och i ett brev till Westmannaturism uttrycker nämnden sitt missnöje. Man ifrågasätter om Köping marknadsförs som turistmål på ett tillräckligt bra sätt, i förhållande till det ekonomiska stöd organisationen får från Köping, kommunen betalar in drygt 400 000 kronor om året till Westmannaturism. Men att som Heby gjort, helt dra in det stödet och hoppa av som medlem i organisationen, är inte aktuellt enligt Roger Eklund. - Vi har ingen anledning att dra in pengarna, vi vill bara upplysa om att vi vill ha mer valuta för pengarna, säger Roger Eklund.