Kritik mot Tullverkets besparingar

Handelskammaren Mälardalen kritiserar besparingarna vid tullverket. Bland de tullstationer som ska läggas ner finns Västerås och Örebro.
Handelskammaren skriver nu till Tullverkets generaldirektör att nedläggningen av stationerna försvårar, fördyrar och i värsta fall omöjliggör utvecklingen av den internationella handeln. Istället för en nedläggning föreslår Handleskammaren att Tullverket sparar pengar genom att centralisera sin informationsverksamhet.