Nej till bergtäkt vid Anundshög i Västerås

Det blir ingen bergtäkt i Badelunda i Västerås. I eftermiddag ska kommunstyrelsen i Västerås fatta beslut om att det blir en bergtäkt vid soptippen på Gryta i stället.
Det är byggjätten NCC som vill anlägga en bergtäkt och först var det tänkt att täkten skulle anläggas nära det kulturhistoriskt värdefulla Anundshög. Men de planerna har väckt starka protester och nu har Västerås stad istället erbjudit NCC mark för en bergtäckt vid Gryta tippen. Det är länstyrelsen som till slut beviljar tillståndet och man kommer med all sannolikhet följa kommunstyrelsens beslut.