Nytt arbetssätt införs på akuten i Västerås

En omorganisation pågår just nu på Centrallasarettets akutmottagning i Västerås. Målet är kortare väntetid för patienten och mindre stress för personalen.
Metoden är tre så kallade prioriteringsteam, det vill säga team av sjuksköterskor som ska ta hand om patienten inom 15 minuter. Klinikchef Sune Handell på akuten berättar att varje patient som kommer in på akutkliniken får ta en nummerlapp och inom 15 minuter träffa en sjuksköterska i ett undersökningsrum. Sjuksköterskan gör en bedömning av hur sjuk patienten är och kan ta prover som blodprov, EKG, och puls. Det är prover som tidigare togs inne på någon av akutens avdelningar och först efter att en läkare träffat patienten. Redan här spar alla inblandade mycket tid. Hur länge du sen får vänta beror på hur sjuk du är, de sjukaste får vård först och de mindre sjuka får vänta. Vid årsskiftet införs förmodligen remisstvång till akuten, men Sune Handell tror ändå att prioriteringsteamen kommer att finnas kvar. Även då kommer det behöva göras prioriteringar och dessutom kommer det alltid att komma patienter som åkt direkt till akuten, utan remiss, och de måste också tas om hand. Åsalill Olsson är sjuksköterska på akuten och hon ser mycket positivt på omorganisationen. Hon märker bland annat att många patienter känner att de blir omhändertagna snabbare.