Sjukvårdsupplysningen behöver fler sköterskor

Arbetssituationen på Sjukvårdsupplysningen är ansträngd, och remisstvånget till akuten i Västerås gär att personalen får ännu mer att göra.
Från och med årsskiftet införs det remisstvång på akuten i Västerås, men det är inte bara en läkarremiss som kan öppna portarna till akuten. Även samtal till sjukvårdsupplysningen kommer att fungera som en remiss, och det kommer i sin tur att innebära att samtalen till Hälso- och sjukvårdsupplysningen kommer att öka. Det betyder att man kommer att behöva anställa fler sjuksköterskor. - Redan idag är vår tillgänglighet ansträngd på helger, och den kommer sannolikt att bli sämre om vi inte lyckas anställa fler sjuksköterskor, säger verksamhetschef Eva Thelenius. Sjukvårdsupplysningen har öppet när all annan sjukvård är stängd; mellan klockan 16.00 på eftermiddagen och 08.00 på morgonen, och dygnet runt på helgerna. Belastningen är hårdast lördag-söndag, och då jobbar fem sjuksköterskor. Förra året tog man emot 83 000 samtal. Totalt har sjukvårdsupplysningen 25 sjuksköterskor anställda. Samtliga jobbar var tredje helg. I veckorna arbetar de på andra ställen, bland annat på familjeläkarmottagningar. När remisstvånget till akuten träder i kraft kommer man att behöva minst sex sjuksköterkor till för att patienterna inte ska behöva vänta för länge i telefon. Men det är inte helt lätt att rekrytera nya sjuksköterskor, eftersom det krävs erfarna sjuksköterskor som är vana vid telefonrådgivning. - Det krävs att man är väldigt lyhörd och att man har den här erfarenhetn med sig, så att man kan ställa de rätta frågorna, säger Eva Thelenius till P4 Västmanland.