Beslut om höjda färdtjänst- och busstaxor idag

Idag ska kommunstyrelsen i Västerås fatta beslut om höjning av färdtjänst- och busstaxorna.
Enligt förslaget ska taxan för färdtjänstens fritidsresor höjas från 16 kronor enkel resa till 30 kronor. Det kommunala bussbolaget VL ska enligt förslaget höja sina taxor med i genomsnitt tio procent. Höjningarna ska träda i kraft i november, och då blir priset för en enkel bussresa 18 kronor istället för 16 som idag. Taxehöjningarna ska bidra till att minska underskottet på drygt tio miljoner kronor i Teknik- och idrottsnämndens budget.