Förlust för flygplatsen kan rädda träd på Björnön

Förlusterna för Västerås Flygplats gör att Vänsterpartiet nu vill utreda om flygplatsen ska läggas ner, och vänta med avverkningen av träd på Björnön. Miljöpartiet gläds över Vänsterpartiets ställningstagande...
Vänsterpartiet menar att avverkningen inte behöver göras om flygplatsen inte ska vara kvar. - Låt oss säga att vi skulle avverka skogen där och så visar det sig att vi inte kommer att ha något civilflyg framöver; då har vi verkligen huggit oss själva i foten, säger det vänsterpartistiska kommunalrådet Mats Ericsson till P4 Västmanland. Västerås flygplats ser i år ut att gå mot ett underskott på 20 miljoner kronor. Nästa år har man budgeterat för ett underskott på 15 miljoner. Enligt Jan Hammer, ordförande i flygplatsbolagets styrelse, täcks underskottet av de pengar som Västerås Stad och Luftfartsverket i våras beslutade att skjuta till för att rädda flygplatsen. Men Hammer säger också att han inte tror att flygplatsen kommer att kunna klara sig utan stöd framöver, om det inte vänder uppåt för flygnäringen så att intäkterna ökar. Västerås stad har i och med räddningspaketet i våras förbundit sig att stödja flygplatsen till och med år 2006. Men vänsterpartiet vill - trots att man röstade för räddningspaketet - redan nu utreda hur en nedläggning av flygplatsen skulle kunna genomföras, om inte flygplatsen slutar göra stora förluster år efter år. Miljöpartiets oppositionsråd Anderas Porswald är glad över Vänsterpartiets ställningstagande - Miljöpartiet röstade emot räddningspaketet, och tycker att utredningen om flygplatsens framtid borde ha kommit igång tidigare. P4 Västmanland har också sökt det socialdemokratiska kommunalrådet Åke Hillman för en kommentar, men utan att lyckas.