Höjd färdtjänsttaxa klubbad av kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen i Västerås godkände igår - som väntat - de föreslagna höjningarna av färdtjänsttaxan.
Det innebär att en så kallad fritidsresa kommer att kosta 30 kronor från och med den första november, jämfört med 16 kronor innan höjningen. Trots kraftiga protester in i det sista så klubbade majoriteten igenom taxe-höjningen. Samtliga oppositionspartier utom moderaterna var emot höjningen.