Stor satsning på flygplats trots oviss framtid

Flygplatsen i Västerås hotas av nedläggning inom några år på grund av stora förluster. Trots det vill flygplatsledningen investera 18 miljoner kronor i nya banljus och nya instrument för att leda in flygplan till flygplatsen.
Dessutom vill man avverka de omdiskuterade träden på Björnön i Västerås - en fråga som överklagats till miljödomstolen. De nuvarande banljusen är bara godkända fram till och med den 20 januari 2005 då går den dispens flygplatsen haft ut. Nya ljus kostar 14 miljoner kronor varav kommunen kan få hälften i statsbidrag. - Det måste vi ta om vi vill ha kvar en flygplats i Västerås, säger Flygplatsbolagets ordförande socialdemokraten Jan Hammar. Dessutom vill kommunen och flygplatsledningen investera 4 miljoner kronor i ett nytt instrumentlandningssystem. Systemet gör att flygplan kan landa i sämre väder vilket skulle kunna göra Västerås till den flygplats dit flygplan från Arlanda dirigeras i första hand om dom inte kan landa där vilket skulle ge inkomster till Västerås flygplats. Även här kan kommunen få halva kostnaden i statsbidrag. Ett beslut om nya banljus kommer att fattas senast i januari. Jan Hammer säger också att det är naturligt att de omdiskuterade träden på Björnön ska huggas ned för att öka flygsäkerheten trots att flygplatsen är hotad. Han menar att eftersom flygplatsen kommer att fortsätta existera även om kommunen drar in sitt ekonomiska stöd så kräver luftfartsinspektionen att vissa krav uppfylls och därmed så måste träden fällas oavsett hur det går med flygplatsen.