Spårbildning på E18 repareras

De mest akuta problemen med spårbildning på E18 mellan Arboga och Köping ska nu åtgärdas inför vintern. Med början i dag ska ny asfalt läggas på vissa partier.
Som vi rapporterat om tidigare tvistar olika enheter inom Vägverket om vem som bär ansvaret för den dåliga standarden på vägsträckan, redan ett år efter invigningen 1995 tvingades man börja reparera vägen. Så småningom kommer det att krävas mer omfattande åtgärder och enligt Vägverket Region Mälardalen beräknas det kosta mellan 20 och 30 miljoner kronor. I väntan på det kommer Vägverket alltså under den här veckan att lägga ny asfalt på kortare sträckor.