Debatt om framtiden för Salbo skola

I Salbohed deltog ett 70-tal personer i går kväll i en debatt om Salbo skolas framtid.
Salbo skola har ett 20-tal elever, men kommer på några års sikt att fördubbla antalet. Trots det vill Barn- och utbildningsnämnden i Sala lägga ner skolan för att spara pengar. Samtidigt pågår en utredning om hur Salas barnfamiljer vill lösa dagis- och skolfrågorna för sina barn. Det är en olyckligt intressekonflikt, ansåg många på gårdagens debatt. - Vi måste få anstånd med besparingskraven så att kommunstyrelsens enkät om barnfamiljernas önskemål om dagis och skolplaceringar blir klar innan vi beslutar om en eventuell nedläggning av Salbo och Kumla skolor, säger Bernt Götelind, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Sala, efter gårdagens debatt. Nämnden har ett besparingskrav på sig på 15 miljoner kronor, och har efter en utredning i våras pekat ut fyra landsbygdsskolor som lämpliga att lägga ner. Fyra miljoner kronor skulle man spara på den åtgärden. Men utredningen underkändes av föräldragrupper vid de berörda skolorna, och senare gav kommunstyrelsen nämnden en knäpp på näsan eftersom man enbart tittade till den egna ekonomin och inte till de mindre orternas överlevnad. Kommunstyrelsen menade att nämnden inte tog hänsyn till eventuella negativa konsekvenser av ett nedläggningsbeslut, och beslutade om en enkät där kommunens alla föräldrar får framföra önskemål om på vilket dagis och i vilken skola de vill placera sina barn. Men Barn- och utbildningsnämnden ser sig tvingade att fatta beslut om Salbo och Kumla skolors framtid innan den enkäten är slutförd. Om man inte beviljas anstånd. Vid debatten i Salbo skola i går kväll, där en handfull politiker från nämnden fanns på plats, redovisades också utvecklingen för skolan elevmässigt. Medan Bernt Götelid pekade på ett minskande antal elever, kunde skolans rektor Karin Wall visa på en fördubbling av antalet elever under de kommande tre åren. - Blir det så får vi väl överväga att öppna skolan igen, eftersom vi behåller fastigheten för ett utbyggt dagis om eleverna flyttas till angränsande skolor, sade Bernt Götelid igår.