Kostnaderna för VL:s busstrafik fördelade

Vissa betalar mycket - andra nästan ingenting - för busstrafiken. Nu har kostnaderna för Västmanlands lokaltrafik, VL, för nästa år fördelats.
Västmanlands lokaltrafik, VL, kommer nästa år att köra närmare en miljon mil med sina bussar. Det kommer att kosta 135 miljoner kronor. Detta enligt den preliminära budget för 2004 som delägarna, det vill säga kommunerna och landstinget, nu har fått presenterad för sig. Landstinget drar det tyngsta lasset och står för hälften av kostnaderna, medan Västerås kommun kommer på andraplats och Sala på tredje. Västerås kommun ska betala 41 miljoner kronor. Surahammar och Hallstahammar är de enda av länets elva kommuner och delägare i VL som har kostnader för nästa år som understiger miljonen. För Surahammar blir kostnaderna 477 000 kronor. Grannkommunen Hallstahammar får en kostnad på 595 000. Skinnskatteberg och Kungsör hamnar båda runt en och en halv miljon. Samtliga kommuner har också kostnader för tåg, d v s VL:s pendeltåg, och även där är landstinget den stora bidragsgivaren med 20 miljoner kronor. En busslinje som många kommuner får hjälpas åt med att betala är 500, busspendeln mellan Köping och Avesta, som går genom Skinnskatteberg, Fagersta och Norberg. Närmare två miljoner kronor satsar de fyra västmanländska kommunerna på den linjen. Sala, med sin stora landsbygd, satsar åtta miljoner kronor på kollektivtrafiken inom VL. Köping, som till invånarantalet är större, nyttjar inte VL i samma utsträckning. Där rullar bussarna bara 489 000 kilometer och då blir kostnaden drygt fyra miljoner kronor. Den enskilt kostsammaste linjen är 71:an, som går i Sala och Heby kommuner. Den trafiken tåcker de båda kommunerna med nästan två miljoner kronor.