Säkerhetsbälten i VL:s landsvägsbussar

Västmanlands Lokaltrafik, VL, har bestämt att montera in säkerhetsbälten i sina landsvägsbussar.
Det är sammanlagt 67 bussar som ska få bältena inmonterade, och arbetet med detta påbörjas under hösten. Summan för investeringen hamnar på drygt 1,5 miljoner kronor.