Förslag från (fp): Tandvård per abonnemang

Folkpartiet tycker att landstinget i Västmanland ska införa så kallad abonnemangs-tandvård.
Abonnemangs-tandvård ett system som innebär att man som medborgare betalar en fast avgift, som täcker behovet av bas-tandvård under en fastlagd tid, till exempel två år. Systemet finns redan i flera landsting, och nu har folkpartiet alltså lämnat in en motion om att införa systemet i landstinget i Västmanland. Folkpartisten Lars Alderfors, som sitter i landstingsfullmäktige, tror att systemet skulle göra att människor går till tandläkaren regelbundet, och inte bara när det är akut.