Stora nedskärningar väntar i Sala

Musikskolan och flera grundskolor i Sala hotas av nedläggning. Dessutom kan det bli frågan om fler barn i dagisgrupperna. Orsak: Barn- och utbildningsnämnden måste spara flera miljoner.
Just nu sitter Barn- och utbildningsnämnden i Sala och grubblar över vilka nedskärningar som kan göras för att få budgeten i balans inom ett par år. Helst ska man spara så mycket som 16 miljoner kronor. Listan över nödvändiga åtgärder för att minska kostnaderna så mycket blir lång, och det är en omfattande analys som förvaltningschefen Silvana Enelo-Jansson lagt fram för nämnden: * Musikskolan och skolorna i Salbo och Kumla kan komma att läggas ner. Det ger minskade kostnader med närmare sju miljoner kronor. * Två barn extra i varje dagisgrupp skulle spara 3,6 miljoner kronor. Stoppar man in ännu ett barn per grupp blir besparingen på dagis totalt sex miljoner. * Att lägga ner öppna förskolan, att även låginkomsttagare i fortsättningen får betala full dagisavgift, att gymnasieeleverna får betala för skollunchen; det kan tillsammans minska kostnader och höja intäkter med 3,5 miljoner kronor. Men förvaltningschefen varnar för att kvaliteten allvarligt försämras om alla dessa nedskärningar blir verklighet - förutom att delar av förslagen är ett brott mot lagen, och kommer att få ohyggliga konsekvenser för såväl barn, elever och personal i form av tilltagande otrygghet, minskad måluppfyllelse och tilltagande ohälsa. Hon pekar också på risken med att minska i personalen, eftersom det kan innebära att de så kallade Wernersson-pengarna på åtta miljoner kronor dras in. Men: Sala kommuns övertagande av Naturbruksgymnasiet innebär att man kan sparka 30 lärare utan att förlora de statligt öronmärkta pengarna, eftersom Ösby-satsningen innebär en utvidgning. - Vi saknar 16 miljoner för att kunna upprätthålla verksamheten på nuvarande nivå, så något måste göras, menar förvaltningschefen Silvana Enelo-Jansson. Nu är det politikerna som har avgörandet om vilken kvalitet som förskolan och skolan ska hålla de kommmande åren i Sala kommun.